Laserterapi

Laser och laserbehandling

Laserbehandling för smärta och påskyndad läkning i rörelseapparaten är idag en metod som är på frammarsch. Eftersom en laserbehandling stimulerar kroppens självläkande förmåga så föredrar allt fler att använda laserterapi som förstahandsval för behandling av inflammationer, skador och smärtor i rörelseapparaten. Detta särskilt eftersom det inte finns några nämnvärda bieffekter.

Hur fungerar laserterapi

Laser Hur laserterapi fungerar, så förklarar vetenskapen det enklast genom att vissa typer av laserljus stimulerar kroppens förmåga att läka.
Detta görs genom att ljuset tas upp av kroppen i cellen. Som påverkar olika kemiska processer i kroppen, som ger olika positiva effekter. De som forskningen främst fokuserat på är bland annat stimuleringen av immunförsvar som ökar lokalt, som då ökar läkningen av inflammationen, ökad cirkulation lokalt och positiv påverkan av olika tillväxtfaktorer.

Laserns goda effekter

Ökar blodcirkulationen

Öppnar upp lymfsystemet på belyst område

Ljuset omvandlar till energi i cellen som ökar läkningsprocessen

Smärtlindrande på belyst område