Klassisk massage

hander-ludd Vad många inte vet är att smärtor i leder ofta beror på att muskulaturen har dålig blod cirkulation och är förkortad, då kännes leden stel och öm.

En dåligt syresatt muskel drar och sliter i sitt fäste, vilket i sin tur skapar smärta och inflammationer. Genom att massera och töja muskeln så kan man få smärtorna att försvinna.

Detta gäller i hela kroppen, som till exempel huvudvärk, yrsel, brännande smärta i skuldror, samt molvärk i armar, ben, höfter och rygg.